messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการตอบ-แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน-(IIT)

สถิติ sitemap
วันนี้ 31
เดือนนี้592
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)18,916
ทั้งหมด 102,222

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567


แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566


camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกสุมาลี พร้อมด้วยประธานสภาฯ ประธานผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่แล้วชาวบ้าน ได้มาเยี่ยมสวนสมุนไพร โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและบริเวณสนามกีฬาอำเภอบ้านหมอ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่
โครงการจัดงานสืบสารวัฒธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ???? สรงน้ำพระสุขใจ ขอพรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สาดน้ำสบายกาย เย็นสบาย คลายร้อน เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย...
การกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านหมอ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา...
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)ครั้งที่ 1/2567) ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2567 นายกสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล...
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ครั้งที่ 1 /2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางจ้างเครื่องเสียงและเวที โครงการจัดงานสืบ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล
นายก อบต.เมืองขีดขิน
โทร : 081-9916781
นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล
นายก อบต.เมืองขีดขิน
โทร : 081-9916781

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน