messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 081-9916781
นางสุชาดา ด่านวัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 087-7987645
นายสมชาย มีสมอรรถ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 096-1640746
นายวีระ กณาพันธุ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 063-1693913

× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน