องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านหมอ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา... [27 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)ครั้งที่ 1/2567) ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2567 นายกสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล... [19 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [13 มกราคม 2567]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 [2 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [29 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2566 [29 พฤศจิกายน 2566]
ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา [13 ตุลาคม 2566]
ร่วมปล่อยปลาโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 62 จังหวัด 62 ล้านตัว ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล [25 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ พร้อมมอบแพมเพิส ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 กันยายน 2566]
กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒธรรมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ อบต.เมืองขีดขิน ประจำปี พ.ศ. 2566 [13 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 45 รายการ)