ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18130 โทรศัพท์ : 036-202232 , 036-201733 โทรสาร : 036-201722 อีเมลล์ : admin@mueangkhitkhin.go.th เว็บไซต์ : https://www.mueangkhitkhin.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18130 โทรศัพท์ : 036-202232 , 036-201733 โทรสาร : 036-201722 อีเมลล์ : admin@mueangkhitkhin.go.th เว็บไซต์ : https://www.mueangkhitkhin.go.th/../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18130 โทรศัพท์ : 036-202232 , 036-201733 โทรสาร : 036-201722 อีเมลล์ : admin@mueangkhitkhin.go.th เว็บไซต์ : https://www.mueangkhitkhin.go.th/
ชื่อไฟล์ : w3-animate-opacity file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-opacity../add_file/w3-animate-opacity
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : N1p5gXJThu114530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SZuiPRnThu115859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : hqjqY0TThu113024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9Vq20fyThu15635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : DswCfCzMon44843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aBlYWLAMon45622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : esslKhUTue44910.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HKIVZDRTue45006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรียนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจังหวัด ขอประสานเบื้องต้น เนื่องจากวันอังคารจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระการประชุมเรื่องการอนุมัมัติโครงการ งบกลาง ปี 2564 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 2564/2565 จึงขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ตามบัญชีแนบท้ายนี้ เตรียมจัดทำรายละเอียดโครงการ ส่ง สถ. ภายในวันที่ศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อที่ สถ. จะได้ขอทำความตกลงกับ สงป. ต่อไป อนึ่ง หนังสือแจ้งจังหวัดพร้อมรายละเอียด จะแจ้งหลังจากที่ประชุมมติอนุมัติแล้ว สำหรับจังหวัดที่มี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้ส่งเอกสารโครงการไปที่ สงป. โดยตรง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจังหวัด ขอประสานเบื้องต้น เนื่องจากวันอังคารจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระการประชุมเรื่องการอนุมัมัติโครงการ งบกลาง ปี 2564 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 2564/2565 จึงขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ตามบัญชีแนบท้ายนี้ เตรียมจัดทำรายละเอียดโครงการ ส่ง สถ. ภายในวันที่ศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อที่ สถ. จะได้ขอทำความตกลงกับ สงป. ต่อไป อนึ่ง หนังสือแจ้งจังหวัดพร้อมรายละเอียด จะแจ้งหลังจากที่ประชุมมติอนุมัติแล้ว สำหรับจังหวัดที่มี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้ส่งเอกสารโครงการไปที่ สงป. โดยตรง../add_file/เรียนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจังหวัด ขอประสานเบื้องต้น เนื่องจากวันอังคารจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระการประชุมเรื่องการอนุมัมัติโครงการ งบกลาง ปี 2564 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 2564/2565 จึงขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ตามบัญชีแนบท้ายนี้ เตรียมจัดทำรายละเอียดโครงการ ส่ง สถ. ภายในวันที่ศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อที่ สถ. จะได้ขอทำความตกลงกับ สงป. ต่อไป อนึ่ง หนังสือแจ้งจังหวัดพร้อมรายละเอียด จะแจ้งหลังจากที่ประชุมมติอนุมัติแล้ว สำหรับจังหวัดที่มี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้ส่งเอกสารโครงการไปที่ สงป. โดยตรง
ชื่อไฟล์ : c65Omy7Tue45118.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l2E4JumTue45209.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3C5ZBBGTue45252.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SXTz4BbTue45531.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : tddNJ69Fri12355.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QB3KU2RWed42342.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน นำโดยนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน นำโดยนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี../add_file/วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน นำโดยนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ชื่อไฟล์ : SJRvUZbWed42947.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน นำโดยนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเมืองขีดขิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน นำโดยนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเมืองขีดขิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี../add_file/วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน นำโดยนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเมืองขีดขิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ชื่อไฟล์ : UwoCPvdSun21626.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ บริเวณทะเลสาบบ้านหมอ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว สังคม และศาสนา อีกทั้งยังเป็นการณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปอีกทางนึงด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ บริเวณทะเลสาบบ้านหมอ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว สังคม และศาสนา อีกทั้งยังเป็นการณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปอีกทางนึงด้วย../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ บริเวณทะเลสาบบ้านหมอ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว สังคม และศาสนา อีกทั้งยังเป็นการณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปอีกทางนึงด้วย
ชื่อไฟล์ : 7rIZfPvSun23437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี (กกต.สระบุรี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โดยมีนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และเจ้าหน้าที่รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ ตลอดเส้นทางถนนของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ให้มากที่สุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี (กกต.สระบุรี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โดยมีนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และเจ้าหน้าที่รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ ตลอดเส้นทางถนนของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ให้มากที่สุด../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี (กกต.สระบุรี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โดยมีนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และเจ้าหน้าที่รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ ตลอดเส้นทางถนนของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ให้มากที่สุด
ชื่อไฟล์ : CKWm0tmSun23751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี (กกต.สระบุรี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)☺โดยมีนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และเจ้าหน้าที่ รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ ตลอดเส้นทางถนนของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ให้มากที่สุดค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี (กกต.สระบุรี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)☺โดยมีนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และเจ้าหน้าที่ รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ ตลอดเส้นทางถนนของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ให้มากที่สุดค่ะ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี (กกต.สระบุรี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)☺โดยมีนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และเจ้าหน้าที่ รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ ตลอดเส้นทางถนนของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ให้มากที่สุดค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : แจ้งไฟฟ้าดับ1ดวงบ้านหลังสนามกีฬาบ้านหมอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งไฟฟ้าดับ1ดวงบ้านหลังสนามกีฬาบ้านหมอ../add_file/แจ้งไฟฟ้าดับ1ดวงบ้านหลังสนามกีฬาบ้านหมอ
ชื่อไฟล์ : ที่แจ้งไฟฟ้าดับหลังสนามกีฬา1ดวงได้ซ่อมรึยังค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่แจ้งไฟฟ้าดับหลังสนามกีฬา1ดวงได้ซ่อมรึยังค่ะ../add_file/ที่แจ้งไฟฟ้าดับหลังสนามกีฬา1ดวงได้ซ่อมรึยังค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. และสมาชิกสภา อบต. ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ณ หน้าสำนักงานอบต.เมืองขีดขิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เกิดความตระหนักรู้ และปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. และสมาชิกสภา อบต. ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ณ หน้าสำนักงานอบต.เมืองขีดขิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เกิดความตระหนักรู้ และปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล../add_file/วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. และสมาชิกสภา อบต. ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ณ หน้าสำนักงานอบต.เมืองขีดขิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เกิดความตระหนักรู้ และปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QsbAdRZTue103941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวอำเภอบ้านหมอ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโบราณสถานศาลหลักเมืองขีดขิน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มพิธีบวงสรวง , รำฉุยฉายเบญจกาย , ระบำเทพบันเทิง , วีรชัยลิง+พระยาสุครีพตรวจพล ฯลฯ ณ ศาลหลักเมืองขีดขิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวอำเภอบ้านหมอ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโบราณสถานศาลหลักเมืองขีดขิน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มพิธีบวงสรวง , รำฉุยฉายเบญจกาย , ระบำเทพบันเทิง , วีรชัยลิง+พระยาสุครีพตรวจพล ฯลฯ ณ ศาลหลักเมืองขีดขิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี../add_file/ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวอำเภอบ้านหมอ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโบราณสถานศาลหลักเมืองขีดขิน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มพิธีบวงสรวง , รำฉุยฉายเบญจกาย , ระบำเทพบันเทิง , วีรชัยลิง+พระยาสุครีพตรวจพล ฯลฯ ณ ศาลหลักเมืองขีดขิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : z8Z3UGYTue92404.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมกลุ่มสุขใจไปเมืองขีดขิน โดยมีนายถาวร เทพวิมลเพชรกุล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พิจารณาโครงการบูรณะโบราณสถานเมืองขีดขิน (คูเมือง) โดยปรับภูมิทัศน์คูเมืองโบราณสถานเมืองขีดขิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะและมีประวัติศาสตร์ทางวรรณกรรมที่น่าสนใจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเมืองขีดขิน ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมกลุ่มสุขใจไปเมืองขีดขิน โดยมีนายถาวร เทพวิมลเพชรกุล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พิจารณาโครงการบูรณะโบราณสถานเมืองขีดขิน (คูเมือง) โดยปรับภูมิทัศน์คูเมืองโบราณสถานเมืองขีดขิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะและมีประวัติศาสตร์ทางวรรณกรรมที่น่าสนใจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเมืองขีดขิน ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป ../add_file/วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมกลุ่มสุขใจไปเมืองขีดขิน โดยมีนายถาวร เทพวิมลเพชรกุล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พิจารณาโครงการบูรณะโบราณสถานเมืองขีดขิน (คูเมือง) โดยปรับภูมิทัศน์คูเมืองโบราณสถานเมืองขีดขิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะและมีประวัติศาสตร์ทางวรรณกรรมที่น่าสนใจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเมืองขีดขิน ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : - ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความชำรุดของถนน - ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยร้านโดนใจ หรือ ซอยก่อไผ่ หมู่1 ต. บ้านหมอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความชำรุดของถนน - ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยร้านโดนใจ หรือ ซอยก่อไผ่ หมู่1 ต. บ้านหมอ../add_file/- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความชำรุดของถนน - ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยร้านโดนใจ หรือ ซอยก่อไผ่ หมู่1 ต. บ้านหมอ
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 6eqWUSgMon91956.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ♥ ขอเชิญเที่ยวงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ♥ ○ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น เชิญรับชมขบวนแห่กลองยาว"ศิษย์ครูมา" ○ เวลา 18.30 น. กิจกรรมการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุฯ ○ เวลา 19.00 น. เชิญประชาชนร่วมประกวดกระทงสวยงาม แน้นวัสดุธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว (ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล) ○ เวลา 19.00 น. รับชมดนตรีและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล) ☺ ผู้ที่สนใจประกวดร้องเพลง สามารถสมัครได้ที่ อบต.เมืองขีดขิน ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งิส้น (รับจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น)☺โทร.036-202232 โทร.089-8011331☺ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ♥ ขอเชิญเที่ยวงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ♥ ○ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น เชิญรับชมขบวนแห่กลองยาว"ศิษย์ครูมา" ○ เวลา 18.30 น. กิจกรรมการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุฯ ○ เวลา 19.00 น. เชิญประชาชนร่วมประกวดกระทงสวยงาม แน้นวัสดุธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว (ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล) ○ เวลา 19.00 น. รับชมดนตรีและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล) ☺ ผู้ที่สนใจประกวดร้องเพลง สามารถสมัครได้ที่ อบต.เมืองขีดขิน ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งิส้น (รับจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น)☺โทร.036-202232 โทร.089-8011331☺../add_file/♥ ขอเชิญเที่ยวงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ♥ ○ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น เชิญรับชมขบวนแห่กลองยาว"ศิษย์ครูมา" ○ เวลา 18.30 น. กิจกรรมการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุฯ ○ เวลา 19.00 น. เชิญประชาชนร่วมประกวดกระทงสวยงาม แน้นวัสดุธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว (ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล) ○ เวลา 19.00 น. รับชมดนตรีและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล) ☺ ผู้ที่สนใจประกวดร้องเพลง สามารถสมัครได้ที่ อบต.เมืองขีดขิน ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งิส้น (รับจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น)☺โทร.036-202232 โทร.089-8011331☺
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : yLa1cqNThu33554.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ท่านสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน ได้มอบหมายให้นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านเริงรางหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ โดยมีนายสิทธิพร โต๊ะเงิน สมาชิก อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนและประชาชนหมู่ที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมทำความสอาดพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน , ทำความสะอาดสนามฟุตบอลหมู่บ้าน และกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบสนามฟุตบอลหมู่ที่ 4 ในครั้งนี้ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ท่านสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน ได้มอบหมายให้นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านเริงรางหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ โดยมีนายสิทธิพร โต๊ะเงิน สมาชิก อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนและประชาชนหมู่ที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมทำความสอาดพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน , ทำความสะอาดสนามฟุตบอลหมู่บ้าน และกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบสนามฟุตบอลหมู่ที่ 4 ในครั้งนี้ค่ะ../add_file/ท่านสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน ได้มอบหมายให้นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านเริงรางหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ โดยมีนายสิทธิพร โต๊ะเงิน สมาชิก อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนและประชาชนหมู่ที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมทำความสอาดพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน , ทำความสะอาดสนามฟุตบอลหมู่บ้าน และกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบสนามฟุตบอลหมู่ที่ 4 ในครั้งนี้ค่ะ
ชื่อไฟล์ : เมื่อเวลา 09.00 น. นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วย นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน , นายสยุมภู เข็มมา กำนันตำบลบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ตำบลบ้านหมอ และ จิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อเวลา 09.00 น. นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วย นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน , นายสยุมภู เข็มมา กำนันตำบลบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ตำบลบ้านหมอ และ จิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ../add_file/เมื่อเวลา 09.00 น. นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วย นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน , นายสยุมภู เข็มมา กำนันตำบลบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ตำบลบ้านหมอ และ จิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ขอเชิญชวนน้อง ๆ เด็กๆในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ♥ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โดมหน้าอาคารผู้สูงอายุ (บริเวณสนามกีฬาอำเภอบ้านหมอ) ♦ ตั้งแต่ 07.30 น. ถึง 09.00 น เริ่มลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน ♦เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมและซุ้มต่าง ๆ มากมาย - ซุ้มระบายสีปูนปาสเตอร์ - ซุ้มกิจกรรมจากคุณครู กศน.ตำบลบ้านหมอ - กิจกรรมการแสดง , การละเล่นต่าง ๆ - กิจกรรมบนเวที การร้องเพลง ตอบคำถาม การแสดงออกความสามารถพิเศษ - อาหารเครื่องดื่มไม่อั้นฟรีตลอดงานพร้อมของรางวัลอีกมากมาย *พิเศษสุดๆ แจกจักรยานให้เด็กที่มาร่วมงานอย่างน้อยหมู่ละ 1 คัน จำนวน 10 หมู่ *และพิเศษที่เหนือพิเศษ คือ รางวัลใหญ่ ตู้เย็นขนาด 6.5 คิว อีก 1 รางวัล* ♥♥แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน มาร่วมงานกันเยอะ ๆ นะคะ ♥♥ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ขอเชิญชวนน้อง ๆ เด็กๆในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ♥ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โดมหน้าอาคารผู้สูงอายุ (บริเวณสนามกีฬาอำเภอบ้านหมอ) ♦ ตั้งแต่ 07.30 น. ถึง 09.00 น เริ่มลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน ♦เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมและซุ้มต่าง ๆ มากมาย - ซุ้มระบายสีปูนปาสเตอร์ - ซุ้มกิจกรรมจากคุณครู กศน.ตำบลบ้านหมอ - กิจกรรมการแสดง , การละเล่นต่าง ๆ - กิจกรรมบนเวที การร้องเพลง ตอบคำถาม การแสดงออกความสามารถพิเศษ - อาหารเครื่องดื่มไม่อั้นฟรีตลอดงานพร้อมของรางวัลอีกมากมาย *พิเศษสุดๆ แจกจักรยานให้เด็กที่มาร่วมงานอย่างน้อยหมู่ละ 1 คัน จำนวน 10 หมู่ *และพิเศษที่เหนือพิเศษ คือ รางวัลใหญ่ ตู้เย็นขนาด 6.5 คิว อีก 1 รางวัล* ♥♥แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน มาร่วมงานกันเยอะ ๆ นะคะ ♥♥../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ขอเชิญชวนน้อง ๆ เด็กๆในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ♥ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โดมหน้าอาคารผู้สูงอายุ (บริเวณสนามกีฬาอำเภอบ้านหมอ) ♦ ตั้งแต่ 07.30 น. ถึง 09.00 น เริ่มลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน ♦เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมและซุ้มต่าง ๆ มากมาย - ซุ้มระบายสีปูนปาสเตอร์ - ซุ้มกิจกรรมจากคุณครู กศน.ตำบลบ้านหมอ - กิจกรรมการแสดง , การละเล่นต่าง ๆ - กิจกรรมบนเวที การร้องเพลง ตอบคำถาม การแสดงออกความสามารถพิเศษ - อาหารเครื่องดื่มไม่อั้นฟรีตลอดงานพร้อมของรางวัลอีกมากมาย *พิเศษสุดๆ แจกจักรยานให้เด็กที่มาร่วมงานอย่างน้อยหมู่ละ 1 คัน จำนวน 10 หมู่ *และพิเศษที่เหนือพิเศษ คือ รางวัลใหญ่ ตู้เย็นขนาด 6.5 คิว อีก 1 รางวัล* ♥♥แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน มาร่วมงานกันเยอะ ๆ นะคะ ♥♥
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 7H7AXsVThu30044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงบนเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ใส่รูปภาพเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน ประกอบร่วมกับผังด้วย และมีทำเนียบข้อมูลสำหรับติดต่อแต่ละสำนัก แต่ละหน่วย แต่ละกอง ขอบพระคุณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงบนเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ใส่รูปภาพเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน ประกอบร่วมกับผังด้วย และมีทำเนียบข้อมูลสำหรับติดต่อแต่ละสำนัก แต่ละหน่วย แต่ละกอง ขอบพระคุณ../add_file/ผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงบนเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ใส่รูปภาพเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน ประกอบร่วมกับผังด้วย และมีทำเนียบข้อมูลสำหรับติดต่อแต่ละสำนัก แต่ละหน่วย แต่ละกอง ขอบพระคุณ
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Zwi27bDTue102205.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศกำหนดขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกำหนดขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศกำหนดขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562../add_file/พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570)
ชื่อไฟล์ : พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562../add_file/พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : คู่มือการใช้งานระบบ e-planNACC สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการใช้งานระบบ e-planNACC สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น../add_file/คู่มือการใช้งานระบบ e-planNACC สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์../add_file/คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
ชื่อไฟล์ : คู่มือการเขียนหนังสือราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการเขียนหนังสือราชการ../add_file/คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อไฟล์ : คู่มือการตรวจรับพัสดุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการตรวจรับพัสดุ../add_file/คู่มือการตรวจรับพัสดุ
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน จะดำเนินการจัดและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการจัดทำประชาคมระดับหมู่/ตำบล เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม บรรลุวัตถุประสงค์ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือนของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ระหว่างวันที่ 19 - 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 - 18.30 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน จะดำเนินการจัดและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการจัดทำประชาคมระดับหมู่/ตำบล เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม บรรลุวัตถุประสงค์ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือนของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ระหว่างวันที่ 19 - 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 - 18.30 น.../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน จะดำเนินการจัดและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการจัดทำประชาคมระดับหมู่/ตำบล เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม บรรลุวัตถุประสงค์ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือนของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ระหว่างวันที่ 19 - 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 - 18.30 น.
ชื่อไฟล์ : นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วย นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน , นายสยุมภู เข็มมา กำนันตำบลบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ตำบลบ้านหมอ และ จิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วย นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน , นายสยุมภู เข็มมา กำนันตำบลบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ตำบลบ้านหมอ และ จิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ../add_file/นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วย นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน , นายสยุมภู เข็มมา กำนันตำบลบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ตำบลบ้านหมอ และ จิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-../add_file/ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
ชื่อไฟล์ : อุปสรรค/ปัญหา -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อุปสรรค/ปัญหา -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-../add_file/อุปสรรค/ปัญหา -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จะขอบ้านเลขที่ชั่วคราว ใช้เอกสารอะไรบ้างครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จะขอบ้านเลขที่ชั่วคราว ใช้เอกสารอะไรบ้างครับ../add_file/จะขอบ้านเลขที่ชั่วคราว ใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
ชื่อไฟล์ : ZGjnzovTue91906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PKbnAnITue91917.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N0B4JaFTue91923.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 1sogVQPTue93712.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : t13NijMWed91054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iuGPSzjWed91101.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ปัญหา/อุปสรร -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปัญหา/อุปสรร -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-../add_file/ปัญหา/อุปสรร -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
ชื่อไฟล์ : ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-../add_file/ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
ชื่อไฟล์ : ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-../add_file/ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางปรเภท(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคา 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางปรเภท(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคา 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน ../add_file/พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางปรเภท(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคา 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : NDSHLmgMon42252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X7ECGYUWed102923.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l9R94Z0Fri41209.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fLYtLaZSat112555.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NSjMw6ASat114008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 08.00 น ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 08.00 น ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ../add_file/ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 08.00 น ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ชื่อไฟล์ : ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ การสร้างที่พักอาศัยบริเวณริมทะเลสาปบ้านหมอ ว่าเป็นการบุกรุกที่สาธารณะหรือไม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ การสร้างที่พักอาศัยบริเวณริมทะเลสาปบ้านหมอ ว่าเป็นการบุกรุกที่สาธารณะหรือไม่ ../add_file/ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ การสร้างที่พักอาศัยบริเวณริมทะเลสาปบ้านหมอ ว่าเป็นการบุกรุกที่สาธารณะหรือไม่
ชื่อไฟล์ : จ้างค่าบริการทางการแพทย์พร้อมตัดแว่นและกรอบพร้อมเลนส์ โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างค่าบริการทางการแพทย์พร้อมตัดแว่นและกรอบพร้อมเลนส์ โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างค่าบริการทางการแพทย์พร้อมตัดแว่นและกรอบพร้อมเลนส์ โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ร้านค้าหน้าบ้านเปิดร้านยันสว่างทุกวันเป็นเสบานานแบ้ว​ มีเด็กวัยรุ่นมามั่วส่มทุกคืนส่งเสียงดังรบกวนข้างบ้านมีเด็กป่วย​ด้วย​แต่เค้าไม่อยากมีปัญหา​ได้แต่ทนมาตลอด​เป็นเสล่นานแล้ว​ ไม่เกรงใจ​ ไม่เกรงกลัว​ คิดว่าตัวเองมีปืน​ วันคืนดีเอาปืนออกมาโชว์อวดศักดาอีกคิดดูว่าคนบ้านติดกันเค้าจะอยู่ได้มั้ย​ แต่เค้าไม่กล้าพูด​ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ร้านค้าหน้าบ้านเปิดร้านยันสว่างทุกวันเป็นเสบานานแบ้ว​ มีเด็กวัยรุ่นมามั่วส่มทุกคืนส่งเสียงดังรบกวนข้างบ้านมีเด็กป่วย​ด้วย​แต่เค้าไม่อยากมีปัญหา​ได้แต่ทนมาตลอด​เป็นเสล่นานแล้ว​ ไม่เกรงใจ​ ไม่เกรงกลัว​ คิดว่าตัวเองมีปืน​ วันคืนดีเอาปืนออกมาโชว์อวดศักดาอีกคิดดูว่าคนบ้านติดกันเค้าจะอยู่ได้มั้ย​ แต่เค้าไม่กล้าพูด​ ../add_file/ร้านค้าหน้าบ้านเปิดร้านยันสว่างทุกวันเป็นเสบานานแบ้ว​ มีเด็กวัยรุ่นมามั่วส่มทุกคืนส่งเสียงดังรบกวนข้างบ้านมีเด็กป่วย​ด้วย​แต่เค้าไม่อยากมีปัญหา​ได้แต่ทนมาตลอด​เป็นเสล่นานแล้ว​ ไม่เกรงใจ​ ไม่เกรงกลัว​ คิดว่าตัวเองมีปืน​ วันคืนดีเอาปืนออกมาโชว์อวดศักดาอีกคิดดูว่าคนบ้านติดกันเค้าจะอยู่ได้มั้ย​ แต่เค้าไม่กล้าพูด​
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : wS3bqICTue103426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yzqIwgATue105114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 101 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ตามข้อ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ งำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมทืองขีดขิน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงินนี้) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 101 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ตามข้อ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ งำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมทืองขีดขิน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงินนี้) ../add_file/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 101 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ตามข้อ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ งำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมทืองขีดขิน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงินนี้)
ชื่อไฟล์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 101 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ตามข้อ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงินนี้) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 101 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ตามข้อ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงินนี้) ../add_file/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 101 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ตามข้อ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงินนี้)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คุณต้องการขายไตของคุณหรือไม่? คุณกำลังมองหาโอกาสในการขายไตเพื่อเงินเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร? จะสามารถจ่ายเงินให้คุณได้ 550,000 ยูโร หากคุณสนใจ ติดต่อเราวันนี้ที่ bhavnaholyclinic@outlook.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คุณต้องการขายไตของคุณหรือไม่? คุณกำลังมองหาโอกาสในการขายไตเพื่อเงินเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร? จะสามารถจ่ายเงินให้คุณได้ 550,000 ยูโร หากคุณสนใจ ติดต่อเราวันนี้ที่ bhavnaholyclinic@outlook.com../add_file/คุณต้องการขายไตของคุณหรือไม่? คุณกำลังมองหาโอกาสในการขายไตเพื่อเงินเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร? จะสามารถจ่ายเงินให้คุณได้ 550,000 ยูโร หากคุณสนใจ ติดต่อเราวันนี้ที่ bhavnaholyclinic@outlook.com
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 26 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน นำโดยท่านนายกสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล พร้อมผู้บริหาร ประกาศ “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 26 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน นำโดยท่านนายกสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล พร้อมผู้บริหาร ประกาศ “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน../add_file/วันที่ 26 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน นำโดยท่านนายกสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล พร้อมผู้บริหาร ประกาศ “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอบ 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอบ 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566../add_file/รอบ 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : PmlQiQJSun103647.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/