ชื่อเรื่อง : อบต.เมืองขีดขิน เดินรณรงค์ชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นำ-สมาชิก ท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : 7rIZfPvSun23437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี (กกต.สระบุรี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โดยมีนายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และเจ้าหน้าที่รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ ตลอดเส้นทางถนนของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ให้มากที่สุด


ชื่อไฟล์ : mVXH9PHSun23445.jpg

ชื่อไฟล์ : zCTGNxYSun23449.jpg

ชื่อไฟล์ : o7xU0SjSun23453.jpg

ชื่อไฟล์ : 9xPbCswSun23458.jpg

ชื่อไฟล์ : 6S4AllySun23502.jpg

ชื่อไฟล์ : 53L4Rv0Sun23506.jpg

ชื่อไฟล์ : gm9H4t6Sun23509.jpg

ชื่อไฟล์ : ROd9WSmSun23514.jpg

ชื่อไฟล์ : nOMdapPSun23519.jpg

ชื่อไฟล์ : qossG26Sun23523.jpg