ชื่อเรื่อง : กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565
รายละเอียด : ท่านสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายก อบต.เมืองขีดขิน ได้มอบหมายให้นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา รองนายก อบต.เมืองขีดขิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านเริงรางหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหมอ โดยมีนายสิทธิพร โต๊ะเงิน สมาชิก อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 4 พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนและประชาชนหมู่ที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมทำความสอาดพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน , ทำความสะอาดสนามฟุตบอลหมู่บ้าน และกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบสนามฟุตบอลหมู่ที่ 4 ในครั้งนี้ค่ะ
ชื่อไฟล์ : KzgonTpThu101811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : J90KNgkThu101817.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ohcxm8CThu101828.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : i5MSH1VThu101833.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : H762SNfThu101839.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zS3gZcWThu101846.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ohq4yNFThu101852.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AS9WzUeThu101858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rHQEsUaThu101905.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fwLBwPWThu101911.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YosIbijThu101917.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6O6YCzTThu101924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : p8tnzCIThu101930.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RNDr0RdThu101937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zV5Zz4UThu101943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ElPLbwFThu101949.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้