ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน จะดำเนินการจัดและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการจัดทำประชาคมระดับหมู่/ตำบล เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม บรรลุวัตถุประสงค์ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือนของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ระหว่างวันที่ 19 - 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 - 18.30 น.
ชื่อไฟล์ : x4wRhEhWed32132.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้